Prace specjalistyczne

Do tych prac wykorzystujemy specjalistyczny sprzęt oraz zatrudniamy fachowców posiadających niezbędną wiedzę i umiejętności:

Prace specjalistyczne jakie wykonujemy to:

  • Ekspertyzy i różnego typu pomiary w miejscach trudno dostępnych
  • Prace w kominach szybach wentylacyjnych z użyciem aparatów tlenowych
  • Montaż systemów asekuracyjnych w miejscach trudno dostępnych
  • Montaż siatek zabezpieczających przed upadkiem z wysokości
  • Zabezpieczanie planów filmowych sztuk teatralnych i imprez masowych
  • Transport elementów o dużych gabarytach na każdą wysokość
  • Wykonywanie dokumentacji filmowej i fotograficznej w miejscach trudno dostępnych