Prace interwencyjne

Prace interwencyjne to nagłe przypadki często spowodowane gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi w których trzeba reagować w ciągu kilku godzin, dla tego w przypadku zagrożenia życia, utraty zdrowia czy zagrożenia zniszczenia mienia reagujemy jak najszybciej. Przy wykonywaniu tego typu prac szczególnie dbamy o bezpieczeństwo zarówno pracowników likwidujących zagrożenie jak i odpowiednio zabezpieczamy rejon prac przed wejściem niepożądanych osób.

Z prac interwencyjnych wykonujemy:

  • Usuwanie odspojonych tynków z elewacji i gzymsów
  • Wycinka suchych konarów, regulacja koron drzew
  • Usuwanie sopli i nawisów śnieżnych, nawisów lodowych
  • Usuwanie luźnych blach z połaci dachów i obróbek blacharskich