Prace antykorozyjne

W pracach antykorozyjnych stosujemy różnego typu zabezpieczenia . Dobór technologii uzależniamy od stopnia skorodowania powierzchni przeznaczonych do konserwacji, od rodzaju podłoża ( stal, żelbet) jak i rodzaju materiałów jakie wcześniej były stosowane. Przy konserwacji elementów żelbetowych i stalowych największy nacisk kładziemy na przygotowanie podłoża do tego etapu wykorzystujemy techniki czyszczenia strumieniowo-ściernego i chemicznego. Przy kolejnym etapie nanoszenia warstw konserwujących jesteśmy w stanie zastosować techniki : chydrodynamiczne, pneumatyczne lub ręczne. Istotnym elementem jest odpowiedni dobór materiałów podkładowych i nawierzchniowych zazwyczaj są to zabezpieczenia epoksydowe i poliuretanowe.

Usługi antykorozyjne jakie wykonujemy to:

  • Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych
  • Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji betonowych i żelbetowych
  • Malowanie przeszkodowe obiektów wysokich
  • Impregnacja konstrukcji drewnianych
  • Konserwacja pokryć dachowych